Professor Torbjörn Åkerstedt
Professor Torbjörn Åkerstedt

Undersökningen, som bygger på uppgifter om 13 000 kvinnor ur det så kallade Tvillingregistret, visar på att kvinnor upp till 60 års ålder som arbetat på natten i 20 år eller mer tillhör en högriskgrupp för att drabbas av bröstcancer. Risken för att drabbas ökar från 2 procentenheter vid normala arbetstider till 3,5 procentenheter vid nattarbete, en ökning på 75 procent.

– Det kan låta mycket men det är inte alls som asbest eller rökning, säger Torbjörn Åkerstedt, professor vid Stressforskningsinstitutet.

Men han tycker ändå att kvinnor som jobbar mycket natt ska vara vaksamma. Vid kortare perioder av nattarbete kunde man inte hitta några tydliga samband till cancer.

Orsaken menar Torbjörn Åkerstedt är att oregelbunden sömn stör kroppens produktion av melatonin, ett hormon som skyddar kroppen mot cancer.

Studien är genomförd i samarbete med AFA Försäkring.