Tjugo procent av den arbetande befolkningen i Sverige arbetar natt. Och i den nya antologin "När ni andra sover" får vi höra 25 röster från olika yrken som arbetar natt. Tröttheten är det ständigt återkommande temat i alla dessa berättelser, något som docent Göran Kecklund vid Stressforskningsinstitutet tar upp och diskuterar kring i bokens avslutande kapitel. 

"Att jobba natt och tunga skift kan innebära problem med både hälsa och säkerhet. Men det går att skapa långsiktigt hållbart skiftarbete och jag tror det är fullt möjligt att arbeta skift fram till pensioneringen utan att behöva drabbas av några allvarligare sömn- eller hälsobesvär, så länge skiftskemat är rimligt bra, den som arbetar skift prioriterar återhämtning och en någorlunda sund livsstil, samt att arbetsgivaren aktivt arbetar för en god arbetsmiljö" säger Göran Kecklund apropå de ofta tunga skift som ofta präglar natt- och skiftarbete. 

Boken är utgiven på Migra förlag.

För den som är intresserad av att läsa mer om skift- och nattarbete rekommenderas Stressforskningsinstitutets forskningsrapport "Vad kännetecknar bra och dåliga skiftscheman Stressforskningsrapporter nr 324 (761 Kb)