Studien, som nyligen publicerats i Diabetologia, visar att risken att utveckla diabetes typ 2 ökar med mer än 40% under en tioårsperiod om man blivit utsatt för våld eller trakasserier på arbetsplatsen. Risken ökar ytterligae något för män jämfört med kvinnor. Tidigare studier har visat på ett samband mellan diabetes och långa arbetstider. 

Linda Magnusson Hanson, docent vid Stressforskningsinstitutet och en av delförfattarna till artikeln säger:

– Att utsättas för mobbing är en allvarlig social stressor som kan aktivera kroppens stressreaktioner och leda till flera biologiska processer som alla kan öka risken för diabetes.

Författarna konstaterar i artikeln att kopplingen mellan mobbing och diabetes är måttlig, men tydlig. Eftersom mobbing är ett vanligt förekommande problem på många arbetsplatser rekommenderar författarna vidare att preventiva åtgärder kan komma att behövas. 

Studien har framförallt genomförts av Tianwei Xu vid Københavns universitet och bygger på data från fyra nordiska kohortstudier.