Studien omfattar cirka 500 000 personer och är den största i sitt slag hittils. Genom att analysera data från 14 vetenskapliga studier med drygt 500.000 deltagare från Europa, USA och Australien kunde forskarna se en tydlig koppling mellan långa arbetsdagar och stroke. De som arbetade mer än 55 timmar i veckan hade 33 procents högre risk att drabbas av en stroke än de som hade en mer normal veckoarbetstid på 35 till 40 timmar.

– För den enskilda individen är det en måttlig överrisk men det här betyder väldigt mycket på samhällsnivå eftersom det blir väldigt många fall, säger Töres Theorell, professor emeritus vid Stressforskningsinstitutet.

Forskarna såg att ju mer man arbetade över 40 timmar, desto större blev överrisken.

– Vi vet inte säkert varför det är så men en möjlig förklaring är att personer som har långa arbetstider också har mycket stress. Man vet att de stresshormoner som utsöndras ökar risken för åderförkalkning och proppbildning vilket kan leda till en stroke.

Hugo Westerlund, professor och föreståndare för Stressforskningsinstitutet, är medförfattare till artikeln och förklarar att man försökt att justera för så många andra faktorer som möjligt, som till exempel kön, ålder, medicinska riskfaktorer och olika hälsobeteenden.

– Det är det som gör att vi tycker oss kunna säga att lång arbetstid är en oberoende riskfaktor för stroke. Men vi kan inte helt utesluta att till exempel stillasittande kan vara en bidragande faktor till överrisken. Vi har justerat för fysisk aktivitet men inte för just stillasittandet. Idag vet man att det inte räcker att vara fysiskt aktiv utanför jobbet utan man måste också undvika långa stunder av stillasittande.

Både Hugo Westerlund och Töres Theorell betonar att det troligtvis tar lång tid innan risken för stroke ökar hos dem som arbetar mycket.

Läs mer om studien i The Lancet