Att sova för lite kan vara farligt för hälsan. Men hur påverkar yrkesval, arbetsvillkor, kön och ålder vårt sömnbehov? Detta ska nu undersökas i en studie som leds av professor Torbjörn Åkerstedt vid Stressforskningsinstitutet. En förhoppning med studien är att kunna säga hur mycket sömn personer med olika arbetn i genomsnitt behöver. Grundteorin är att personer med fysiskt tungt arbete och en kanske hårdare ekonomisk stress i sitt liv behöver mer sömn än tjänstemän med skrivbordsjobb.

– Har man hög belastning är det rimligt att man behöver mer sömn för att bli återställd, Sannolikt leder fysiskt arbete till ökad trötthet och förmodligen ett större behov av sömn. Det borde rimligen kunna finnas olikheter mellan arbetare och tjänstemän, säger Torbjörn Åkerstedt.

Men det kan också bli så att forskarna inte hittar de samband de förväntar sig, betonar Torbjörn Åkerstedt.

– Då kan vi gå ut och säga: Oroa er inte, det spelar ingen roll. Det kanske vore ännu bättre.

Studien baseras på data om 44 000 personers sovvanor och förväntas bli färdig under 2019.

Läs mer i DN.