Julia Åhlin spikar

Julia, kan man sammanfatta din avhandling på något enkelt sätt?

Avhandlingen handlar om hur vissa psykosociala arbetsmiljöfaktorer är kopplade till symtom på depression. Vi använde information från studien SLOSH (Svenska longitudinella studien om sociala förhållanden, arbetsliv och hälsa) mellan 2006 och 2018 och vi fann att framför allt upplevelsen av höga arbetskrav, lågt socialt stöd i arbetet och hög ansträngning var kopplade till symptom på depression. Resultaten kan bidra till att stärka kunskapen om vilka psykosociala arbetsmiljöfaktorer som är viktiga och bör satsas på i förebyggande insatser för att minska psykisk ohälsa i den arbetande befolkningen.

Hur har det varit att doktorera på Stressforskningsinstitutet och Institutionen för folkhälsovetenskap?

Det har varit en mycket utvecklande och rolig erfarenhet att doktorera här. Jag har upplevt mitt projekt som ett väldigt aktuellt och viktigt forskningsområde som de flesta kan relatera till. Dessutom forskar många av kollegorna här om andra, men närliggande områden som också är väldigt intressanta att få lära sig om. Det har naturligtvis varit perioder med hårt arbete, men samtidigt har jag haft stor frihet som doktorand. Det var helt klart värt ansträngningen.

Du har arbetat med din avhandling i fyra år. Vilket råd skulle du ge någon som precis ska börja arbeta med sin avhandling?

Jag skulle råda nyblivna doktorander att utöver sina handledare, ta hjälp av andra doktorander/juniora forskare, för att ta del av deras tips och erfarenheter, även om allas projekt är olika. Att ha en mentor kan också vara en fördel. Gå på så många intressanta seminarier/workshops, konferenser och kurser som du hinner, det ger ny kunskap och inspiration. Sätt upp delmål och planera din tid väl. För mig har det varit viktigt att avgränsa jobb och fritid i så stor utsträckning som det går och försöka se det som ett ”vanligt” jobb.

Tack och lycka till när du försvarar avhandlingen här på Stressforskningsinstituet den 14 juni!