John Axelsson vill med sin forskning öka kunskapen och medvetenheten om hur sömn och sjukdomsprocesser i det moderna samhället påverkar vår biologi, kognition och hälsa. Kärnan i hans forskning baseras på utveckling, testning och etablering av modeller i skärningspunkten mellan kognitiv neurovetenskap, socialpsykologi, immunologi, endokrinologi och fysiologi. 
John Axelsson kommer närmast från Karolinska Institutet.