Wang kommer närmast från Karolinska Institutet där hon haft en docentur i epidemiologi. Hennes forskning behandlar de neurodegenerativa sjukdomarnas epidemiologi samt även epidemiologiska studier av hjärt-kärlsjukdomar.

Hon har publicerat mer än 40 olika artiklar i internationella tidskrifter.

Hui-Xin Wangs fulla titel vid Stressforskningsinstitutet är professor i socialepidemiologi med inriktning mot arbetsliv och åldrande.