Under 2014 genomförde Stockholm Stress Center en stor självvärdering på uppdrag av Forte för att avgöra om finansieringen av centret skulle fortgå under perioden 2015-2018 (utvärderingsrapporten finns att ladda ned här, 11MB). Under hösten 2014 genomfördes också intervjuer och möten med den bedömargrupp som Forte utsett.

Nu har bedömargruppen färdigställt sin slutrapport och rekommenderar fortsatt finansiering av Stockholm Stress Center för den kommande perioden, något som sedermera Fortes styrelse fattat beslut om. Det nya anslaget är om totalt 25 miljoner och löper till och med 2018.