Ny forskning visar på att cirka en av fyra brittiska pensionärer återgår till arbete eller "avpensionerar" sig inom en femårsperiod efter pensioneringen. Det är vanligare att män avpensionerar sig än kvinnor. Även personer med god hälsa, bättre utbildning och de som fortfarande har stora lån att betala av avpensionerar sig också i högre grad. Personer med ekonomiska problem innan pensionen har inte en högre grad av avpensioneringar inom gruppen, kanske beroende på att dessa har svårt att hitta ett nytt jobb.

Studien har letts av Loretta Platts, forskare vid Stressforskningsinstitutet, och den bygger på data från flera stora brittiska datainsamlingar. Avpensionering har i studien definierats som återgång till betalt arbete efter att pensionerat sig alternativt att återgå till heltidsarbete efter deltidspensionering. 

Mer om studien i The Times >>>

Mer om studien i The Sun >>>