Studien, "The impact of reduced worktime on sleep and perceived stress – a group randomized intervention study using diary data" som genomförts av doktorand Helena Schiller visar att en viss förbättring av såväl upplevd stress som sömn kan visas vid en 25-procentig minskning av arbetstiden. Även sömnens längd under arbetsdagar ökar något. Effekterna av den minskade arbetstiden visade sig också bibehållas under en 18-månadersperiod.

"Vi har utgått från antagandet att brist på tid för återhämtning kan orsaka utmattning och störd sömn. Och nu har vi med denna studie kunnat visa att den tid man frigör med en arbetstidsförkortning kan påverka detta i en positiv riktning" säger Helena Schiller, doktorand vid Stressforskningsinstitutet.

I studien har 33 arbetsplatser infört arbetstidsförkortning med bibehållen lön för nära 600 medarbetare, och i urvalsgruppen har såväl upplevd stress som trötthet minskat, samtidigt som sömnlängden ökat med drygt 20 minuter under arbetsdagar. 

"Visst är det så att arbetstidsförkortning med bibehållen lön innebär ökade kostnader för arbetsgivaren, men den minskade stressen och tröttheten innebär också minskade problem och skador på arbetsplatsen, och kan därmed minska kostnaderna över tid, inte minst i form av minskade sjukskrivningskostnader." fortsätter Helena Schiller.

Studien kan hittas på Scandinavian Journal of Work Environment and Health