I en undersökning av YouGov om vad vi retar oss på hos chefer så visade sig att i topp hamnar konflikträdsla, där 21 procent uppgav att det är chefens mest irriterande sida.

Anna Nyberg är legitimerad psykolog och forskare vid Stressforskningsinstitutet. Hon har skrivit en avhandling om hur chefers ledarskap påverkar medarbetarnas hälsa och menar att just en chefs oförmåga att ingripa vid konflikter kan få väldigt negativa effekter.

– Det har visat sig påverka arbetsgruppens dynamik negativt så att det till exempel kan uppstå mer utstötnings- och mobbingprocesser med mer stress och psykisk ohälsa i de här grupperna, säger Anna Nyberg.

18 procent av de svarande uppgav att de stör sig på att chefen inte tar tillvara på deras kompetens. Anna Nyberg är inte förvånad över att det hamnar högt upp på listan.

– Att inte ta vara på medarbetares kompetens kan handla om att inte vilja ge dem inflytande, men att ha inflytande i arbetet är en av de mest studerade faktorerna i arbetsmiljöforskning och vi vet att det är viktigt för vår hälsa.

Att chefen favoriserar vissa anställda mer än andra och inte kan ta kritik är andra egenskaper som svenskarna inte gillar hos sina chefer. Enligt Anna Nyberg kan bara det faktum att en chef har makt och inflytande över saker som påverkar medarbetaren själv vara tillräckligt för att vi ska irritera oss.

– En auktoritet aktiverar ofta processer inom oss som kan härstamma från relationen från våra föräldrar eller andra tidigare auktoritetsfigurer.

 

Fråga: Vad stör du dig mest på hos din chef? 

 • Konflikträdd (21%)
 • Tar inte vara på min kompetens (18%)
 • Favoriserar vissa anställda över andra (16%)
 • Tål inte kritik (13%)
 • Allt ska göras på chefens sätt (12%)
 • Arrogant (10%)
 • Lita inte på att de anställda tar eget ansvar (10%)
 • Låter mig inte utvecklas i min yrkesroll (9%)
 • Inkompetent (9%)
 • Detaljsstyr (9%)
 • Lat (6%)
 • Inget av ovanstående (36%)
 • Vet ej (10%)