Att vi blir mer känsliga för ljus och ljud när vi sover i tält är ingen nyhet. En del personer vägrar till och med att tälta för att de sover så dåligt, men nu har amerikanska sömnforskare tillsammans med sömnforskare vid Stressforskningsinstitutet tagit fram ny studie som visar att störd sömnrytm kan repareras med några dagars camping. Anledningen till detta är att vårt biologiska system är utvecklat för att reagera på dagsljus. 

Balansen återställs snabbt 

När vi tillbringar mycket tid i naturligt ljus, särskilt på förmiddagarna, så koordineras vårt biologiska system med solens upp- och nedgång och vår trötthet kommer naturligt när det blir mörkt. I det moderna liv som många av oss lever utsätts vi för en stor mängd artificiellt ljus och detta förändrar den naturliga reaktionen. Det räcker dock med några dagar i naturligt ljus för att balansen ska kunna återställas. 

John Axelsson, som är professor i sömnforskning vid Stressforskningsinstitutet och är en av de forskare som ligger bakom studien, säger att vi människor evolutionärt sett inte har anpassat oss för att vistas så mycket inomhus. 

- Vi är gjorda för att vara utomhus. Alla varelser på den här planeten sover och vi människor har en biologi som är utvecklad för att sova när det är mörkt, säger John Axelsson.

Sömnforskarna lät människor campa och leva helt utan artificiellt ljus, vilket innebar att de utsattes för upp till tretton gånger mer dagsljus än i sitt vanliga liv. Efter några dagar hade försökspersonerna redan ställt om sin dygnsrytm och alla hade blivit morgonmänniskor.

Sömnhormon påverkas 

Förklaringen är att kroppens egna sömnhormon melatonin påverkas av ljus och mörker, och när vi lever i enbart naturligt dagsljus, anpassar sig kroppen och blir mer känslig för hur ljuset stiger och faller. 

- Kroppen frisätter melatonin för att avspegla när den upplever att det är natt. Produktionen av melatonin ska egentligen börja när solen går ner och sluta när solen går upp. Men för många människor börjar inte melatonin frisättas förrän efter tolv på natten. Det beror på att om man är ute lite och utsätts för mycket artificiellt ljus så kan man ha nästan vilka melatoninrytmer som helst, sammanfattar John Axelsson.

Just nu pågår en uppföljningsstudie för att se hur Nordens ljusa sommarnätter påverkar vår dygnsrytm när vi inte utsätts för konstgjort ljus.