Bättre inlärningsförmåga, förbättrad hälsa och högre betyg. Det är de goda effekter som en senarelagd start på skoldagen för tonåringar kan innebära. Det säger professor John Axelsson i SR:s Vetenskapsradion. 

– Tonåringars dygnsrytm och sömnbehov skiljer sig från vuxnas säger John Axelsson. Deras sömnbehov är ofta 8-10 timmar per dygn, och inte sällan så mycket som 11 timmar per dygn då tonåringars hjärnor är inne i en intensiv utvecklingsfas.

Tonåringar är oftast också betydligt mer utpräglade kvällsmänniskor än morgonmänniskor, vilket ytterligare förstärker behovet av "sovmorgon". 

Den utsövda hjärnan är mycket bättre på att bearbeta information och att lagra denna, vilket gör att man lär sig mer:

– Hjärnan som har sovit är mer plastisk, och de delar av hjärnan som är plastiska och kan lära nytt aktiveras lättare om man har sovit ordentligt. Så har man inte sovit har man mycket mindre möjlighet att lära sig nytt säger John Axelsson.

 

Hör hela reportaget på Vetenskapsradion: