Stressforskningsinstitutet gratulerar Johanna Schwarz till anslaget och vi bad henne kort berätta vad projektet handlar om.

Johanna Schwarz
Fotograf: Catalin Meirosu

"Övergripande syftet med detta projekt är att undersöka sömn och betydelsen av sömn för välmåendet i vardagen hos unga och äldre vuxna. Hittills har experimentell forskning, där t.ex. personer inte får sova en hel natt, visat tydliga negativa konsekvenser av sömnbrist. Dock vet man mindre om hur de variationer i sömn som individer normalt möter i sitt vardag påverkar välbefinnande och prestationsförmåga.

I detta projekt vill vi nu undersöka hur sömnlängd och sömnkvalitet varierar från dag till dag samt om det finns skillnader mellan unga och äldre vuxna. Det andra huvudsyfte är sedan att studera hur dessa variationer i sömnlängd och sömnkvalitet påverkar humör och prestation. I detta projekt ska 200 unga och 200 äldre vuxna inkluderas.

Deltagarna kommer att bära så kallade aktigrafer/rörelsemätare för att få en uppskattning av deras sömn. Under försöket kommer de även att besvara frågor om sin sömn och få skatta sitt humör via en app, som utvecklas i ett interdisciplinärt samarbete med forskare från KTH."