Projektet innehåller både experimentella studier och en studie på läkare som väcks under jourpass. Studierna kommer att generera ny kunskap om hur snabbt hjärnan vaknar från sömn, och om det föreligger skillnader i hur kognitiva processer fungerar när vi nyligen väckts. Studien kommer även att besvara om läkare har en försämrad kognitiv förmåga och riskerar att fatta sämre beslut när de väcks från sömn under nattjour.