Linda Magnusson Hanson, docent vid Stressforskningsinstitutet, får 2 786 000 kronor för att forska om sambandet mellan depression och faktorer i arbetslivet. Frågeställningar som kommer undersökas är bland andra vilken roll spelar t ex arbetsbördan? Är vi känsligare beroende på vilket skede i livet som vi befinner oss i?

För mer information om AFA Försäkrings forskningsfinansiering, se deras hemsida.