Studien, som Christina Bodin Danielsson vid Stressforskningsinstitutet gjort tillsammans med Hugo Westerlund Holendro Chungkham och Cornelia Wulff, är baserad på intervjuer med 1 852 anställda som arbetade i sju olika kontorstyper i Sverige. Här fanns alla typer av utrymmen, från det egna kontorsrummet till det som delades av två personer eller fler till det jättelika öppna kontorslandskapet.

De intervjuade fick lista sin kortfrånvaro på grund av sjukdom, alltså frånvaro mellan en dag och en vecka.

Siffrorna visade att de som arbetade i rum med 4-9 personer eller i öppna kontorslandskap med fler än 24 arbetskamrater var borta från jobbet mer än andra.

En av slutsatserna var - inte helt överraskande - att infektionsrisken ökar när man placerar många människor i samma rum och att även stressrisken kan öka i större utrymmen med många olika ljud och minskad integritet.

Läs mer om studien i Wall Street Journal