Organisationsschema för Stressforskningsinstitutet (25 Kb)

 

Institutets enheter ansvarar för varsitt forskningsområde. Till institutet hör även, sedan 2009, Stockholm Stress Center – ett tvärvetenskapligt FAS Center of Excellence för forskning om arbetsrelaterad stress och hälsa. Centret är ett samarbete mellan Stockholms universitet (SU) och Karolinska Institutet (KI).

Läs mer om
Forskning
Stockholm Stress Center