Årsredovisningen är i första hand avsedd för institutets styrelse och medarbetare, så att de får information om vad institutet har åstadkommit under året och kan följa utvecklingen inom olika verksamhetsområden. Vi hoppas dock att de fakta och uppgifter som vi har ställt samman i denna redovisning även kan vara av intresse för andra, som till exempel institutets samarbetspartners och avnämare.

Årsredovisning 2018 (1104 Kb)

 

Bland de bifogade filerna nedan återfinns också redovisningar från tidigare år.