Av de 304 ungdomar som deltog i studien rapporterade fler än 30 procent allvarliga stressymtom. Nästan varannan flicka och var femte pojke uppgav att de kände sig stressade i hög grad. 8,2 procent visade sig ha allvarliga stressymtom, vilket skulle betraktas som ett tecken på kronisk stress hos vuxna.

– Det är allvarligt om man som ung konstant är stressad och sover för lite. Konsekvenserna kan bli psykisk och fysisk ohälsa samt dåliga studieresultat som får följder för framtiden, säger Karin Schraml, en av forskarna som genomfört studien.

Studien visar att det är upplevelsen av höga krav, låg självkänsla, sömnstörningar och undermåligt socialt stöd som är de största orsakerna till ungdomarnas stress.

– Dessa unga människor visar liknande symtom som de utmattade patienter vi träffar på vår stressmottagning. Dessa vittnar dessutom om att de redan som ungdomar hade flera stressrelaterade problem, berättar Karin Schraml.

Hon menar att studiens resultat belyser behovet av att utveckla och genomföra lämpliga åtgärder att förebygga stress för ungdomar i syfte att undvika att problemen eskalerar i vuxen ålder.

Syftet med studien var att kartlägga förekomsten av stressymptom bland 16-åringar. Dels för att undersöka könsrelaterade skillnader, och dels för att förstå de faktorer som kan bidra till stressymtom. Studien var baserad på frågeformulär och urvalet utgjorde 304 ungdomar från första året på gymnasiet från två jämförbara skolor.