Studien, som heter "Ljusbeteende och dygnsrytmisk anpassning till arbetstider” kommer att inledas under den nära framtiden och vi söker nu efter försökspersoner till studien. Vi kommer att behöva träffa all försökspersoner, varför endast personer som bor i Storstockholm kan komma att delta. Du bör heller inte medicineras för depression eller sömnbesvär.

Om du är intresserad av att delta i studie, anmäl dig på http://bit.ly/dygnsrytmstudie