Professuren är speciellt inriktad mot socialepidemiologi. Tjänsten innefattar egen forskning samt forskningsledning inom området för anställningen. Undervisning, handledning och examination inom avancerad nivå och forskarnivå i folkhälsovetenskap, med ett särskilt ansvar för att i samarbete med övriga kollegor inom CHESS och Stressforskningsinstitutet utveckla ämnet folkhälsovetenskap vid SU. Även aktivt sökande av externa forskningsmedel samt att utföra ledande administrativa uppgifter inom CHESS och fakulteten.

Sista ansökan är den 29 septemper.

Mer utförlig information om tjänsten och ansökningsförfarande finns på denna länk.