Dagen modererades av psykologen och radioprataren Per Naroskin som under såväl skratt som eftertanke lotsade de drygt 600 åhörarna genom det senaste inom forskningen om stress och sömn.

Föredragen inleddes av professor Hugo Westerlund som förklarade hur stora de stressrelaterade problemen är i dagens samhälle. Därefter ställde Professor Mats Lekander frågan om stress skall ses som en vän eller fiende och tog upp både positiva och negativa konsekvenser av stress samt hur långvarig stress kan påverka vår faktiska hälsa.

Sömn och återhämtning är en central faktor i utvecklingen av stressrelaterad ohälsa och trötthet är idag sannolikt det vanligaste problemet som tas upp vid läkarbesök. Professor Torbjörn Åkerstedts förklarade vilka faktorer som styr trötthet och sömnighet, som exempelvis arbetstid, stressnivå, ålder, alkohol och hur vi sover. Om vi sover för lite påverkas dessutom våra känslor och hur vi samspelar med andra människor. Om detta handlade föreläsningen som hölls av doktorand Tina Sundelin som berättade att det kan innebära att vi lättare blir irriterade men också kan ha närmare till skratt.

Dagen avslutades med två föredrag om behandling av stressrelaterad ohälsa. Docent Giorgio Grossi gav först exempel på hur förloppet vid stressrelaterad ohälsa kan se ut för en person som från fullt arbetsför upplever sig som oförmögen att klara sitt arbete. Därefter avrundade Professor Åsa Nilsonne dagen med en demonstration av två tekniker, kognitiv beteendeterapi och mindfulness, som används för behandling av stress. Dels fick publiken öva mindfulness på sig själva och dels visade Åsa och Giorgio genom rollspel hur en behandling kan gå till.