Öppettider

Stressforskningsinstitutet är öppet måndag till fredag, 09.00 till 16.30. Under veckorna 28-32, är öppettiderna begränsade. Kontakta därför gärna oss via telefon eller e-post innan besök. Alla kontaktuppgifter finns på vår hemsida www.stressforskning.su.se/Om oss/Kontakt/Personal.

 

Brådskande ärenden

För brådskande frågor som gäller Stressforskningsinstitutets verksamhet, vänligen kontakta:

Föreståndare, Hugo Westerlund
tfn: 08-5537 8946, 0737-078 926
hugo.westerlund@su.se

 

Diarium och arkiv

För frågor som rör Stressforskningsinstitutets diarium och arkiv, sekretessprövningar och utlämnande av allmän handling, vänligen kontakta:

Registrator, Anette Hedberg 
tfn: 08-5537 8948
anette.hedberg@stressforskning.su.se