Under mars och april kommer årets enkäter att skickas ut till cirka 40000 personer som får svara på frågor om arbetsliv och hälsa. Detta är den sjätte stora datainsamlingen i SLOSH-studien, och sammantaget ger alla dessa data en unik bild av vad för faktorer som spelar in i stressrelaterad ohälsa, både för dem som arbetar och de som inte gör det. 

För mer information om studien och resultat från denna, se projektets webbplats

www.slosh.se