Stressforskningsdagen hölls den 18 mars på temat "Åldrande är ingen sjukdom -  om stress, sömn och livet i övergången mellan arbete och pension". Evenemanget, som besöktes av cirka 450 besökare på plats, spelades in och finns nu tillgängligt på SU webb-TV.

Se hela Stressforskningsdagen på denna länk