"Detta är den första heltäckande undersökningen av läkares arbetstider i Sverige. Även om en majoritet av läkarna är nöjda med sina scheman, finns det en grupp som har mycket krävande arbetstider, och detta kan påverka såväl patientsäkerheten som läkarnas egen hälsa" säger Philip Tucker som är huvudförfattare till rapporten.

Undersökningen har gjorts bland cirka 1 500 läkare inom de flesta specialistområden, och visar på stora skillnader inom läkarkåren på hur stor stress läkarna utsätts för. Framförallt specialområden som ortopedi, kardiologi, kirurgi och anestesi angav en starkt negativ inställning till sina arbetstider.

Även regionala skillnader kan påvisas inom läkarkåren. Skillnaderna mellan offentliganställda eller privatanställda läkare var dock liten. 

"Det finns en tydlig grupp bland läkarna där arbetstiderna är ett problem. Resultaten av undersökningen visar också tydligt de positiva effekterna av att låta läkarna få visst inflytande över hur deras arbetstid planeras." säger professor Torbjörn Åkerstedt, huvudansvarig för undersökningen.

Hela rapporten finns att ladda ned på länken nedan:

Stressforskningsrapport 325 (2264 Kb)

För mer information, kontakta 

Philip Tucker08-5537 8924 eller Torbjörn Åkerstedt08-5537 8947, 0737-07 89 28