Christina Bodin Danielsson, verksam vis Stressforskningsinstitutet, är en av flera forskare som i den nya boken "LEAN i arbetslivet" ger sin bild av hur lean påverkar arbetslivet. I boken visas hur dessa japanska idéer, genom begreppet lean produktion som lanserades vid 1990-talets början, har anpassats till västerländska samhällen. Efter millennieskiftet kom en ny våg av lean, med olika tolkningar av begreppet och med spridning till allt fler olika verksamheter. 

Här beskrivs och analyseras tillämpningar av lean inom så vitt skilda verksamheter som bl a industri, sjukvård, administration, kontorsdesign och produktutveckling. Forskarna vill med boken, från en kritiskt granskande men också konstruktiv utgångspunkt, visa på hur lean används i praktiken och därmed bidra till att undvika att upprepa dåliga tillämpningar och sprida kunskap och erfarenhet från goda exempel. 

Christina Bodin Danielsson skriver mer utvecklat om lean i kontorsmiljöer och om hur lean påverkar kontorsdesign.

Läs mer om boken på denna länk