Sammanställningar

  • Theorell T (2011) Omorganisationer i vården ger högre risk för felanmälan – ju fler omorganisationer, desto högre risk för att bli anmäld, visar enkät. Läkartidningen, 48;108:2501-04 – P2889