Kecklund har arbetat större delen av sin karriär vid Stressforskningsinstitutet och institutets företrädare IPM. Närmast har han haft en docentur vid institutet och varit enhetschef för enheten för Sömn och vakenhet. Hans forskning har varit inriktad på hur skiftarbete påverkar sömn- och vakenhetsförmåga och vad störd sömn får för konsekvenser för hälsa och säkerhet.