Arbetsscheman sätter den tidsmässiga ramen för vårt ”civila” liv utanför arbetet och har effekter på sociala funktioner och hälsa men kunskapen om förekomst och problem med olika schemafaktorer är begränsad. Att undersöka de två senare var syftet med denna studie vars resultat sammanfattas i Stressforskningsinstitutets nya broschyrserie "Forskningsaktuellt".

Forskningsaktuellt #1 (972 Kb)