För Stressforskningsinstitutets del rör det sig om anslag om sex miljoner kronor över tre år och pengarna går till projektet Healthy and Productive Work in Later Life: Longitudinal studies of the determinants of a sustainable working Iife for the ageing population
med professor Hugo Westerlund som ansvarig.

Anslagen kommer i form av programstöd som gör det möjligt att långsiktigt stärka forskarmiljöer inom angelägna forskningsområden och göra det möjligt för en etablerad forskargrupp att ta upp nya frågeställningar och bearbeta dem under en längre tid.