Leineweber disputerade 2004 med avhandlingen "Sleep and Cardiovascular disease among women. The Stockholm Female Coronary Risk study". 

Som dataansvarig för Stressforskningsinstitutetets epidemiologiska databaser är hon djupt involverad i SLOSH (Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health), en longitudinell studie av svenskt arbetsliv. Hennes specialintresse är sjukskrivningsfågor, men hon är även intresserad av och involverad i forskning kring nedskärningar, ledarskap, coping beteende och den speciella arbetssituationen som egenföretagare lever i.

Constanze Leinewebers publikationer