Forte:Talks, som hölls 25-26 mars i Stockholm, hade som tema "Håller Sverige ihop?", och ökade klyftor i samhället var ett stort diskussionsämne under konferensen. Stressforskningsinstitutet var med som samtalsparner, och ett av de seminarier som hölls var Göran Kecklund ansvarig för. Hans seminarie hade titeln "Arbete, stress och sömnproblem - effekter på folkhälsan", och gav en översiktlig bild av de senaste rönen kring psykosocial stress i arbetslivet. Nu finns hans presentation tillgänglig här för nedladdning.