E-post

gustav.nilsonne@su.se

Telefon

08-5537 8934


Forskningsprofil / Nuvarande arbete

Gustavs nuvarande arbetsfält är den kognitiva neurovetenskapen, med huvudsaklig inriktning mot emotionell reglering och beslutsfattande i hjärnan. Under 2010 och 2011 har han varit post doktor hos Martin Ingvar och Predrag Petrovic och arbetat främst med empati. Huvudsakliga metodplattformar för hans arbete är psykofysiologiska metoder och funktionell magnetkamerateknik (fMRI). För närvarande arbetar Gustav med Mats Lekander och Torbjörn Åkerstedt i ett projekt som undersöker effekterna av sömnbrist på emotionell reglering och kognitiva funktioner.

Utbildning

Läkarexamen 2009 vid Karolinska Institutet

Publikationer

Publicerade verk i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA)