Aktuell forskning och arbetsmarknadens parters syn på frågan presenteras. Frågeställningar som kommer att behandlas och debatteras är bland annat forskning om pensionering och hälsa, pensionsvägar och "avpensionering" i olika länder samt höjd pensionsålder/ökade incitament att arbeta längre – påverkan på olika LO-grupper.

Medverkande: 

  • Hugo Westerlund, Professor, Stressforskningsinstitutet
  • Loretta Platts, Forskare, Stressforskningsinstitutet
  • Renée Andersson, Utredare, LO
  • Carina Lindfelt, Avdelningschef Arbetsmarknad, Svenskt Näringsliv
  • Anders Thoré, Sakkunnig pensionsfrågor, PRO

 

Spara evenemanget i Almedalskalendern