Exempel på frågeställningar som kommer att tas upp under seminariet är:

  • Gränslösa arbetstider och att få bestämma över sin arbetstid – hur påverkas stress och återhämtning
  • Skift- och nattarbete – är det farligt för hälsan?
  • 6-timmars arbetsdag – hur påverkas stress och återhämtning?

Medverkande: 

Göran Kecklund, Professor, Stressforskningsinstitutet
Torbjörn Åkerstedt, Professor, Stressforskningsinstitutet
Helena Schiller, Doktorand, Stressforskningsinstitutet

 

Spara evenemanget i Almedalskalendern