Föreläsningar:

Från struktur till funktion - metoder för att studera den mänskliga hjärnan

Sandra Tamm, doktorand
Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet

 

Så påverkas hjärnan av stress

Mats Lekander, professor
Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet

 

Hur fungerar den trötta och sömniga hjärnan?

John Axelsson, professor
Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet

 

Hjärnan, kroppen och hur förväntningar påverkar vår hälsa

Karin Jensen, forskarassistent
Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet