Kulturaktiviteter kan ha en positiv verkan på såväl arbetsmiljö som de anställdas hälsa. Här presenteras en bild av forskningsläget och samband.