Halvtidsseminarium för Julia Åhlin. Mer information om seminariet kommer senare.