Upplevd hälsa är många gånger viktigare än den faktiska hälsan. Men varför mår vi som vi mår, och vad händer i kroppen vid olika känslostämningar. 

 

Författarsamtal under Almedalsveckan