Helena Schiller disputerar på sin avhandling "How to work for a good night’s sleep”.

Disputationen hålls 1000-1200 i sal 207 på Stressforskningsinstitutet, Frescati Hagväg 16A. 

Opponent är professor Ulrica von Thiele Schwarz, Mälardalens högskola.