Många upplever att arbetsbelastningen påverkar deras liv, ofta negativt. Men vad säger forskningen om sambanden mellan arbetstid och depression?
Vi presenterar de senaste rönen i ämnet.