Först ut mellan 0800 och 1245 presenterar vi vårt forskningsfokus med titeln "Stress research – state of the art and quo vadis?". Under förmiddagen kommer världsledande forskare inom stress- & sömnforskning ge sin syn på forskningsläget och presentera sina viktigaste rön. Talarna är:

  • Professor Carmine Pariante (UK) – The effects of stress on the brain and the body
  • Professor Hege Eriksen (N) – Stress and coping 
  • Professor Mika Kivimäki (FI) – Stress in the aetiology and prognosis of chronic diseases 
  • Professor Arla Day (CA) – The effects of workplace interventions on employees’ health and functioning
  • Professor Torbjörn Åkerstedt (SE) - Stress and recovery – is sleep important?

Mellan 14 och 15.40 med efterföljande mingel, kommer vi att presentera de viktigaste och mest spännande resultaten från vår verksamhet. Vi tar bland annat upp hur stress hänger ihop med sjukdom och död, hur stress kan leda till sjukfrånvaro och hur stress framgångsrikt kan behandlas. Vidare kommer en av talarna, professor David Clark (UK), ge ett hälsoekonomiskt perspektiv på stressrelaterad psykisk ohälsa. Ytterligare en annan talare är socialförsäkringsminister Annika Strandhäll som adderar det politiska perspektivet till stress och hälsa.