Med en befolkning som lever allt längre ökar behovet av kunskap om sömn, stress och återhämtning hos äldre och effekterna på hälsan av detta. Vi presenterar aktuell forskning på området och diskuterar konsekvenserna för folkhälsan.