Sömn återställer balansen

När vi sover pågår en rad fysiologiska förändringar inriktade på att återställa balansen i kroppen och psyket. Vid sömnbrist blir återställningen inte så komplett som den borde. Sömnbrist leder därför till en viss ökad risk för sjukdom och förkortad livslängd. Risken är måttlig, men den finns där. Extremt kort (mindre än 4 timmar), extremt lång (mer än 11 timmar) eller extremt dålig sömn är förenad med en förhöjd sjuklighet och dödlighet. I många fall misstänker man att det är sjukdomen som ger upphov till sömnstörningar, i stället för tvärtom, men det finns också en rad exempel på att för lite sömn kan bidra till att en person blir sjuk.
 

Immunsystemet försvagas

Detta gäller till exempel infektionssjukdomar – immunsystemet försvagas av sömnbrist. Man producerar bland annat färre antikroppar efter vaccinering om man sover för lite omedelbart efter vaccinationen. Störd sömn ökar också risken för diabetes typ 2 och hjärt-/kärlsjukdom. Det finns flera orsaker, och en tycks vara att insulinets blodsockerreglering påverkas.
 

Utbrändhet

Utbrändhet föregås nästan alltid av kraftigt reducerad sömn, och undersöker man utbrändas sömn så finner man en hög grad av uppsplittring av sömnen och stort underskott på djupsömn. Det verkar som om den långvariga stress som utbrända varit utsatta för, har orsakat en sömnstörning där återhämtningen är kraftigt störd. Något liknande gäller depression.
 
Tidigare trodde man att den sömnstörning som nästan alltid föreligger vid depression var ett symtom. Nu tyder flera forskningsresultat på att störd sömn är en del av orsakerna till depression. Störd sömn ökar till exempel risken för nya depressionsepisoder, och behandling av sömnstörningar med kognitiv beteendeterapi leder snabbt till en minskning av depressionssymtomen.