Nästan varje sjukdom ger upphov till trötthet, bland annat beroende på att immunförsvaret inleder sitt arbete med att skicka ut signalsubstanser som orsakar trötthet. Skälet är sannolikt att en kropp som ska slåss mot en infektion inte ska slösa viktiga resurser på onödig och energikrävande aktivitet.

 

Tröttheten kan ha en orsak

Trötthet är en av huvudkomponenterna i människans uppfattning om sig själv som sjuk. Sedan finns förstås en rad sjukdomar som har trötthet som huvudproblem. Här finns bland annat kronisk trötthet och utbrändhet men även depression, MS och cancer har starka inslag av trötthet. Många förändringar av fysisk status bidrar också, t.ex vitaminbrist, järnbrist, låga nivåer av sköldkörtelhormoner eller stresshormoner. Trötthet orsakas förstås också av sömnbrist, fysisk aktivitet, brist på fysisk aktivitet/motion, monotoni och mycket annat. Idag finns inga tydliga biologiska markörer för trötthet utan man får lita helt till subjektiva självbedömningar.
 

Motverka trötthet

Motmedel mot trötthet handlar framför allt om vila eller byte till en helt annan aktivitet. Utbrändhet (utmattningssyndrom) är en extrem form där det inte längre räcker med vila eller annan aktivitet för att klara återhämtningen. En exakt definition av trötthet finns inte idag, men de flesta försök åt det hållet handlar om en oförmåga att fortsätta en aktivitet som pågått (för) länge. De adjektiv som används inkluderar, förutom "trötthet", fysiskt trött, utmattad och liknande.