Sömnskolan är en del av forskningsprojektet ”Arbetstider och sömnbesvär inom handeln: Kan en sömnskola förbättra arbetsprestation och arbetstrivsel?” som finansieras av Handelns Utvecklingsråd.