Seminariet, Tidiga och effektiva insatser mot psykisk ohälsa och sjukskrivning, hölls tisdagen 5 juli och var mycket välbesökt på plats. Deltagare i seminariet var Mats Lekander, Stressforskningsinstitutet, Erik Hedman, KI, Martin Ingvar, KI, Annika Strandhäll, Socialdemokraterna samt Anders Wahlberg, Psykologförbundet.